Přijďte pobejt


Historie

Budova Kočárovny byla postavena na počátku 19. století, pravděpodobně mezi léty 1800 – 1810. Jednalo se o přízemní budovu se šesti „garážemi“ pro uschování kočárů a povozů, služební světnicí a půdou s vikýřem na seno. Spolu s kovárnou, stájemi pro koně a byty zámeckého personálu byla součástí skupiny barokních domků, které oddělovaly hospodářský „plac“ od zámecké zahrady. Ze všech těchto romantických staveb s mansardovými střechami, které byly – včetně zámecké brány z ulice Královické – postupně zbořeny v 60. a 70. letech 20. století, stojí už jen původně renesanční zahradní domek u branky do zahrady a klasicistní kočárovna.

Současnost

Dvěstě let staré zdivo původní budovy kočárovny se stalo základem nové stavby, připomínající původní kočárovnu vzhledem i rozměry, střechou i dřevěnými okenicemi v místech dřívějších vrat. Budova byla komplexně zrestaurována v letech 2013-2014. Nachází se v relaxační zóně města, je součástí brandýského zámku, zámecké zahrady.

Svou náplní a zaměřením se jedná o bezbariérové mutifunkční zařízení města poskytující prostor především občanům města, regionu, ale také turistům, ostatním návštěvníkům města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Objekt je rozčleněn na 2 vzájemně propojené části: Rodinný klub Kočár  a výstavní prostory, tzv. Otevřenou galerii. Zřizovatelem a provozovatelem je Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, organizačně spadá pod odbor Kultury a cestovního ruchu.

Možnosti centra

Prostory Kočárovny umožňují svým návštěvníkům provozování různých aktivit uměleckého, kulturního a sportovního charakteru, poskytují azyl a zázemí dospělým i dětem např. v době nepříznivého počasí, v době konání různých slavností na zámku a v zámecké zahradě. Personál Kočárovny vytvořil prostředí pro provozování různorodých aktivit, jejichž seznam pravidelně zveřejňuje a které vhodně doplňují akce konané na zámku (např. koncerty, svatby, návštěvy aj.), v přilehlém parku a zámecké zahradě (půjčování různého relaxačního a sportovního nářadí). Svou náplní splňuje úkoly dané Komunitním plánem města.

Kočárovna slouží široké veřejnosti. Její prostory se vám nabízejí pro vaší vlastní zájmovou činnost, každou zajímavou aktivitu vítáme!

Bližší informace u vedoucí Kočárovny.

<\/body>